Хакер от Русе осъден задето дебнал on - line бившето си гадже


С Постановление от 07.06.2010 год. представителят на РОП е внесъл предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по чл. 78а от НК на лицето Г.П.М., против когото е предявено обвинение по чл. 319г, ал.2 пр. 1, вр. с ал.1 от НК - за това, че на 09.12.2009 год. в гр. Русе, е въвел в компютърна система с параметри - процесор: Intel Celeron 420, 1600 MHz (8 x 200); - дънна платка: Biostar P4M890-M7 SE; - системна памет: PX1GB-665-D04K2B 1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM със сериен номер; - видео карта: VIA/S3G UniChrome Pro IGP (128 MB), вградена; - звуков адаптер: Realtek ALC862 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller; - твърд диск: ExcelStor Technology J8160S (153 GB, IDE); - оптично устройство: DVDRW 20X20X12X; - мрежова карта: - VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter с хардуерен (MAC) адрес 00-01-0A-02-0B-01 и скорост на връзката 100 Mbps – ползвана от Б. С. И. от гр. Русе, компютърна програма – софтуерно приложение „Ardamax Keylogger 3.1”, която е предназначена за узнаване и копиране на компютърни данни, чрез записване в криптирани лог-файлове въвежданата чрез клавиатурата информация, и изпращане на тези лог-файлове по електронна поща на имейл адрес, без разрешение от лицето - Б. И., което ползва компютърната система, когато такова се изисква, съгласно чл. 246 ал.1 от ЗЕС „С цел опазване конфиденциалността на съобщенията и свързаните с тях трафични данни се забраняват слушането, записването, съхраняването или други видове прихващане или проследяване на съобщения от лица, различни от изпращача и получателя на съобщението, без изричното съгласие на изпращача и получателя, с изключение на случаите, когато това е предвидено в закон” и доколкото извършеното не съставлява по- тежко престъпление. Представителят на окръжна прокуратура в съдебно заседание поддържа предложението и настоява лицето М., след като бъде признат за виновен по предавеното му обвинение, да го освободи от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и да му наложи административно наказание глоба около средния размер предвиден в закона. Лицето Г.П.М., се признава за виновен, съжалява за стореното и моли да му бъде наложено минимално наказание глоба. 

Г.П.М. е със завършено средно образование. По настоящем е безработен. До момента не е бил осъждан. Обвиняемият Г.П.М. и св. Б.С.И. са били в интимни отношения до края на месец ноември 2009 год. В същото време М. е работил като компютърен специалист. На 08.12.2009 год. обв. М. е бил поканен в дома на св. И, където той преинсталирал операционната система на стационарният й компютър. Тази преинсталация е станала през нощта на 08 срещу 09.12.2009 год., от 22.00 ч. до 03.00 ч., като през това време, св. И. е спяла. Впоследствие, в началото на 2010 год. св. И. заедно с новият й приятел – св. Ц.Т.са установили, че от компютъра на св. И. е правен опит за проникване в личният компютър на св. Т.. Последният от своя страна е провел свое „частно разследване”, преглеждайки компютъра на св. И., при което е установил, че на него е инсталирана програма „Кейлогър”, чрез която всички данни, написани посредством клавиатурата се копират и изпращат на пощенска кутия в интернет пространството. В хода на досъдебното производство компютъра на св. И. е бил иззет, тестван и изследван. От заключението на изготвената техническа експертиза е видно, че инсталирането на операционната система е завършено на 09.12.2009 год. в 01.46 ч. След това в 02.13 ч. е било завършило инсталирането на софтуерно приложение „Ardamax Keylogger 3.1”, като инсталацията е извършено „ръчно”. На края е била инсталирана и антивирусна програма, като тази операция е била завършена в 02.31 ч., като на антивирусната програма е зададено да пропуска при сканирането файловете в които се съдържа програмата „Ardamax Keylogger 3.1”. От разпитите на свидетелите, от заключението на експертизата и обясненията на обв. Г.М., безспорно е установено, че именно той е извършил и трите операции за времето от 23.44 ч. на 08.12 до 02.31 ч. на 09.12.2009 год. Както в хода на разследването така и по време на съдебното следствие обв. Г.М. съдейства на компетентните органи дава обяснения и не оспорва обвинението. Принципно той не оспорва основните фактически констатации, изложени в постановлението на прокуратурата, същевременно изразява съжаление за стореното. Тези негови обяснения съдът кредитира, изцяло тъй като са в синхрон с останалите гласни и писмени доказателства, в това число и тези от експертен порядък. От субективна страна престъплението е извършено от Г.П.М. с пряк умисъл, тъй като с деянието си той е съзнавал общественоопасния им характер, предвиждал ги е и същевременно е искал тяхното настъпване. Между неговите действия, тяхната противоправност, виновното му поведение и настъпилите вредоносни последици съществува пряка причинна връзка. 
Причина за извършването му е незачитането на неприкосновеността на личен живот и кореспонденция в интернет пространството. Г.П.М. бе признат за виновен, но освободен от наказателна отговорност и като съдът му налага административно наказание глоба в размер на 800 лв, платими в полза на държавата. 

Източник: РОС и RI

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eXTReMe Tracker
ТОП СТРАНА PageRank

blog counter
blog counter