Кумчо Вълчо и Медената питка

Вървял си Кумчо Вълчо и по едно време решил, че страшно му се прави секс. В този момент към него се търкулнала медената питка.
Щом го зърнала веднага занареждала:

- Аз съм медената питка, три пъти замесена, два пъти опечена, от прозореца търкулната, по пътеката пързулната, от Зайо Байо избягах, От Кума Лиса - също. И от тебе ще избягам, Вълчо.

Вълкът отвърнал:
- Само да те разбера от къде говориш.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eXTReMe Tracker
ТОП СТРАНА PageRank

blog counter
blog counter