Тест за интелЕгентност


Трябва да се отговаря бързо, без да се замисляте и без да губите
напразно времето. А главно - да не лъжете!

1. Участвувате в съревнование по бягане и сте подминали бегача, който
заема втора позиция. Каква е вашата позиция сега?


Отговор: Ако сте отговорили, че сега вие сте първи - то абсолютно не сте
прави. Вие сте подминали втория бегач и сте заели неговото място, така
че сега вие сте на втора позиция.


Опитайте се да не сбъркате на втория въпрос.

2. Вие сте подминали последния бегач, на коя позиция сте сега?


Отговор: Ако сте отговорили - на предпоследно - вие пак абсолютно не сте
прави. Помислете. Как може да се подмине бегач, който е последен? Ако
вие бягате след него, значи той не е последен. Отговор - това е
невъзможно. Получава се, че използуването на мозъка не е вашата
най-силна страна.


Както и да е - ето ви още един въпрос. Нищо не записвайте и не
използувайте калкулатор, и помнете - вие трябва да отговаряте бързо.

3. Вземете 1000. Прибавете 40. Прибавете още хиляда. Прибавете 30. Още
1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. Какво се получи?


Отговор 5000? Пак
не е вярно. Правилният отговор е 4100. Опитайте се да го пресметнете с
калкулатор.

Днес явно не ви е ден. Но, може би, ще ви провърви с последния въпрос.

4. Бащата на Мери има пет дъщери: 1. Чача 2. Чече 3. Чичи 4. Чочо.
Въпрос: Как се казва петата дъщеря? Мислете бързо. Отговора е малко
по-надолу.


Отговор: Чучу? НЕ! Разбира се, нарича се Мери. Прочетете още веднъж въпроса.

ИЗВОД: Направете си го сами :-)

Няма коментари:

Публикуване на коментар

eXTReMe Tracker
ТОП СТРАНА PageRank

blog counter
blog counter