Думите, които жените използват и тяхното инстинско значение

  • ХУБАВО

Това е думата, която жените използват в края на спора, когато те са прави, а ти трябва да млъкнеш.

  • ПЕТ МИНУТИ

Ако се облича, това значи около час и половина. Но когато са ти дадени 5 минути да гледаш мач, преди да се заеми с домашните си задължения, то 5 минути са си 5 минути.

  • НИЩО

Това е затишие пред буря. Това означава "НЕЩО" , и ти трябва да си нащрек. Споровете, които започват с "НИЩО" , обикнобено завършват с "ХУБАВО".

  • ПРОДЪЛЖАВАЙ

Това е закана, а не позволение. НЕ ГО ПРАВИ!!!!!

  • СИЛНА ВЪЗДИШКА

Всъщност, това не е дума, то е не словесно изказване, често погрешно разбрано от мъжете. "Силна въздишка" означава, че тя те мисли за идиот и се чуди защо си губи времето с теб. Използва се с "НИЩО".

  • ВСИЧКО Е НАРЕД

Това е едно от най-опасните изказвания. "Всичко е наред" означава, че тя трябва да обмисли нещата внимателно, преди да реши как да си платиш за грешката.

  • БЛАГОДАРЯ
Жена ти изказва благодарност. Не задавай въпроси и не припадай. Просто кажи - "ПАК ЗАПОВЯДАЙ".


Няма коментари:

Публикуване на коментар

eXTReMe Tracker
ТОП СТРАНА PageRank

blog counter
blog counter